Autovision

ΦΟΡΤΗΓΟ

Ο τεχνικός έλεγχος των βαρέων οχημάτων είναι υποχρεωτικός και πρέπει να διενεργείται:

– Κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος)
– Κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός

ΦΟΡΤΗΓΟ

Διαδικασία τεχνικού ελέγχου φορτηγού

Διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. 12078/1343 της 03.03.2004.

Διαδικασία τεχνικού ελέγχου φορτηγού

Σταδια τεχνικου ελεγχου

Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε.

 • Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού
 • Παραδίδετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για διεκπεραίωση
 • Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
 • Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά
 • Ο ελεγκτής επικολλά το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα και… έχετε τελειώσει.

Διαδικασία τεχνικού ελέγχου φορτηγού

Ελεγχος καυσαεριων – Οπτικος ελεγχος

Ελέγχονται:

 1. τα καυσαέρια του οχήματος
 2. ο αριθμός πλαισίου
 3. ο αριθμός μηχανής
 4. το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά)
 5. τα ελαστικά

Διαδικασία τεχνικού ελέγχου φορτηγού

Ελεγχος στην αυτοματη γραμμη

Ελέγχονται:

 1. η σύγκλιση – απόκλιση της πορείας του οχήματος
 2. η απόδοση του συστήματος πέδησης και στάθμευσης
 3. τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους

Διαδικασία τεχνικού ελέγχου φορτηγού

Οπτικος ελεγχος στον λακο κατοπτευσης

Ελέγχεται η κατάσταση:

 1. το σύστημα διεύθυνσης
 2. το σύστημα ανάρτησης
 3. το σύστημα μετάδοσης κίνησης
 4. το σύστημα πέδησης (εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων, ταμπούρα-δίσκοι, φυσούνες αέρα, βαλβίδες, αεροφυλάκια)
 5. οι οξειδώσεις του αμαξώματος και του πλαισίου

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
 3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
 4. Βεβαίωση ταχογράφου
 5. Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (εφόσον απαιτείται)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων:

Εκπαιδευτικά

 1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός της φάσης ένταξης του οχήματος – πρώτος έλεγχος)
 2. Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων-πεντάλ (μόνον κατά τον πρώτο έλεγχο)

Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης

 1. Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.)

Οχήματα προς Ταξινόμηση (Aνάριθμα)

 1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης
 2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
 3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)

Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

 1. Φύλλο Δοκιμών Δεξαμενής
 2. Έγκριση του τύπου της Δεξαμενής
 3. Πιστοποιητικό ADR (από ΚΤΕΟ για τον περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο)

Οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων (ATP)

Πιστοποιητικό ATP εν ισχύ

Τα πρόστιμα για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο οχημάτων καθορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 8913/1089 ΦΕΚ 501Β 05.03.2013.

Για να ενημερωθείτε για τα πρόστιμα πατήστε εδώ

Για την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) απαιτείται να προσκομίσετε μόνο την άδεια κυκλοφορίας.

Προθεσμίες ΚΕΚ

Η υποχρέωση για έκδοση Κ.Ε.Κ. στα παρακάτω οχήματα είναι:

 • Φορτηγά άνω των 3,5 τόνων όλων των κατηγοριών: 6 μήνες μετά την αγορά τους ως καινούργια και έκτοτε κάθε 6 μήνες.
 • Λεωφορεία όλων των κατηγοριών: 6 μήνες μετά την αγορά του ως καινούργια και έκτοτε κάθε 6 μήνες

* Το δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) για τα βαρέα οχήματα επέχει και θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) για 6 μήνες (N.3897/2010, ΦΕΚ 208Α).

** Το αρχικό πρόστιμο της τροχαίας για κυκλοφορία χωρίς ισχύουσα ΚΕΚ κυμαίνεται από 35 € έως και 200 €, ανάλογα με τους εκπεμπόμενους ρύπους που θα βεβαιώσει το κινητό κλιμάκιο. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να ακυρωθεί η ισχύουσα ΚΕΚ σε περίπτωση που δεν επαληθευτούν οι αναγραφόμενες μετρήσεις.

O εκούσιος έλεγχος συνήθως πραγματοποιείται προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης ενός βαρέος οχήματος, πριν την αγορά του ως μεταχειρισμένο ή μετά την επισκευή του από κάποιο συνεργείο. Ο εκούσιος έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και δεν τον υποκαθιστά. Βάσει νόμου, ο εκούσιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε βαρέα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (αν έχουν κλείσει 1 έτος από την αγορά τους ως καινούργια). Αν δεν είναι εφοδιασμένα, τότε πρέπει να γίνει τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ) και να εκδοθεί το σχετικό δελτίο τεχνικού ελέγχου. Φυσικά, βαρέα οχήματα με ξένες πινακίδες ή βαρέα οχήματα που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (π.χ. νεότερα των 4 ετών) μπορούν να προβούν σε εκούσιο έλεγχο.

Δικαιολογητικά εκούσιου ελέγχου:

 – Οχήματα με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
 • Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (αν το όχημα έχει υποχρέωση)

– Οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα

** Δεν επικολλάται στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ειδικό σήμα.

Για τον ειδικό έλεγχο για προεγκατεστημένο σύστημα ABS, χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη τοποθέτησης συστήματος ABS.

Για τον ειδικό έλεγχο για εκ των υστέρων εγκατάσταση συστήματος ABS, χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση καλής τοποθέτησης
 2. Βεβαίωση καλής λειτουργίας
 3. Το τιμολόγιο αγοράς του συστήματος και το δελτίο παροχής υπηρεσιών για την εγκατάσταση του συστήματος.

Λίστα ΚΤΕΟ Δικτύου AUTOVISION που είναι πιστοποιημένα για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων ADR & ATP.

Κατεβάστε την λίστα εδώ

Το website χρησιμοποιεί cookies. Ta cookies μας βοηθάνε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Χρησιμοποιώντας το www.kteoiliopoulos.gr ή κλείνοντας αυτό το μήνυμα αποδέχεστε τους Όρους χρήσης & την Πολιτική Απορρήτου.