Εργαστηριο Διακριβωσεων

Το Εργαστήριο Διακριβώσεων της AUTOVISION SAKAR A.E. είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διακρίβωσης στα ΙΚΤΕΟ του Δικτύου. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την διακρίβωση του συνόλου του ελεγκτικού εξοπλισμού ενός ΙΚΤΕΟ

Υπηρεσια

Εργαστήριο Διακριβώσεων

• Συγκλισιόμετρο / Αποκλισιόμετρο
• Φρενόμετρο
• Αμορτισερόμετρο

Εργαστηριο Διακριβωσεων

Το εργαστήριο δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες του διακριβώσεις υψηλής ποιότητας και να βελτιώνει συνεχώς τον βαθμό ικανοποίησης αυτών. Για τον σκοπό αυτόν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να διενεργεί τις διακριβώσεις, ενώ διαθέτει επίσης υπερσύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές.

• Αναλυτή Καυσαερίων
• Ελεγκτήρα φώτων
• Νεφελόμετρο

Εργαστηριο Διακριβωσεων

Στόχος του εργαστηρίου είναι η παροχή διακριβώσεων υψηλής στάθμης, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης και ορθός τεχνικός έλεγχος του οχήματος από τον ελεγκτικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την διασφάλιση τόσο της οδικής ασφάλειας όσο και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος.

Εξοπλισμος Ελεγχου

Η AUTOVISION εισάγει, διανέμει και εγκαθιστά εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου που υποστηρίζει τις αυτόματες γραμμές ελέγχου σε εγκαταστάσεις ιδιωτικών ΚΤΕΟ και μπορεί επίσης να καλύψει και τις ειδικές ανάγκες ελέγχου των  συνεργείων.

Οι οίκοι του εξωτερικού που αντιπροσωπεύονται από την AUTOVISION έχουν επιλεγεί έπειτα από πολυετή χρήση και λειτουργία στο δίκτυο ΙΚΤΕΟ της AUTOVISION και είναι οι:

Υπηρεσια

Εξοπλισμος Ελεγχου

• AVL
• DITEST

Εξοπλισμος Ελεγχου

Η AUTOVISION εισάγει, διανέμει και εγκαθιστά εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου που υποστηρίζει τις αυτόματες γραμμές ελέγχου σε εγκαταστάσεις ιδιωτικών ΚΤΕΟ και μπορεί επίσης να καλύψει και τις ειδικές ανάγκες ελέγχου των  συνεργείων.

• MAHA
• ACTIA

Εξοπλισμος Ελεγχου

Η AUTOVISION εισάγει, διανέμει και εγκαθιστά εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου που υποστηρίζει τις αυτόματες γραμμές ελέγχου σε εγκαταστάσεις ιδιωτικών ΚΤΕΟ και μπορεί επίσης να καλύψει και τις ειδικές ανάγκες ελέγχου των  συνεργείων.

Ελεγχοι Δεξαμενων

Πιστοποιηση κατα ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2004

Υπηρεσια

Ελεγχοι Δεξαμενων

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC

Ελεγχοι Δεξαμενων

Η AUTOVISION SAKAR A.E. διαπιστεύτηκε από το ΕΣΥΔ κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2004

17020:2004

Ελεγχοι Δεξαμενων

και εγκρίθηκε από το ΥΜΕ ως “Ελεγκτικός Φορέας για τη διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων των επί βυτιοφόρων οχημάτων φερομένων δεξαμενών, για την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων κατά την Συμφωνία ADR.” (π.χ. οχήματα μεταφοράς καυσίμων ή πετρελαιοειδών)

Συμβουλοι Ποιοτητας

Όλα τα λειτουργούντα στην Ελλάδα ιδιωτικά και δημόσια ΚΤΕΟ υποχρεούνται να εφαρμόζουν και να διατηρούν κατάλληλα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας.

Η AUTOVISION  SAKAR A.E. προσφέρει πιστοποιημένες υπηρεσίες Συμβούλου με αντικείμενο την ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 αλλά και του νέου αναθεωρημένου Προτύπου ISO 9001:2015.

Η AUTOVISION  SAKAR A.E. διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο αντικείμενο , πλέον των 10 ετών,  διαθέτοντας το πρώτο αδειοδοτημένο και διαπιστευμένο ΚΤΕΟ στην Ελλάδα από το 2004.

Υπηρεσια

Συμβουλοι Ποιοτητας

Aenean vulputate eleifend tellus.

Συμβουλοι Ποιοτητας

Έως σήμερα έχει ιδρύσει, πιστοποιήσει και λειτουργεί απρόσκοπτα 45 μονάδες ΚΤΕΟ σε όλη την ελληνική επικράτεια με πλήρες πεδίο ελέγχου για  όλες τις κατηγορίες οχημάτων συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων  (Συμφωνία ADR) και ευπαθών προϊόντων (συμφωνία ATP).

Lorem ipsum dolor sit amet

Συμβουλοι Ποιοτητας

Η εμπειρία της AUTOVISION στη διαχείριση της ποιότητας στο εξειδικευμένο τόσο τεχνικά όσο και νομοθετικά αντικείμενο του τεχνικού ελέγχου οχημάτων έγινε προσφάτως η κινητήριος δύναμη για την επαναλειτουργία των Δημοσίων ΚΤΕΟ σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας.

Το website χρησιμοποιεί cookies. Ta cookies μας βοηθάνε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Χρησιμοποιώντας το www.kteoiliopoulos.gr ή κλείνοντας αυτό το μήνυμα αποδέχεστε τους Όρους χρήσης & την Πολιτική Απορρήτου.