ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Tης Εταιρειας ΚΤΕΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ AE

Διεύθυνση με Α.Φ.Μ.: 999881954

[Αριθμός ΓΕ.Μ.Η.: ]

Τελευταία Ενημέρωση : 12/11/2018

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Πεδιο Εφαρμογης

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία ΚΤΕΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής καλούμενη “ΚΤΕΟILIOPOULOS”) συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, διαβιβάζει και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Πληροφορίες») μέσω της ιστοσελίδας της, ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας – και να συμμορφώνεται με το νόμο.

Η πολιτική απορρήτου αφορούσα στον Ιστότοπο https://www.kteoiliopoulos.gr/ (εφεξής καλούμενος “Δικτυακός Τόπος”) συντάχθηκε συμμορφούμενη με τον ΓΚΠΔ 679/2018 (εφεξής καλούμενος “GDPR”), ο οποίος συνιστά άμεσα δεσμευτικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

Πεδιο Εφαρμογης

H παρούσα πολιτική απορρήτου βάσει της οποίας η ΚΤΕΟΗellas δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητο των επισκεπτών και των Χρηστών/Πελατών του Δικτυακού Τόπου και των εφαρμογών που λειτουργούν μέσω αυτού, ισχύει για όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των τρίτων (στο εξής ο «Χρήστης ή/και Πελάτης») τα οποία διαχειρίζεται η ΚΤΕΟILIOPOULOS μέσω του Δικτυακού Τόπου, αλλά και των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από την KTEOILIOPOULOS και οι οποίες λειτουργούν διαμέσου του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου.

Ειδικότερα, η ΚΤΕΟΗellas παρέχει τη δυνατότητα στον Χρήστη/Πελάτη να κλείσει online ραντεβού για την επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας διαμέσου του ανωτέρω αναφερόμενου Διαδικτυακού Τόπου και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kteoiliopoulos.gr/Κλείστε-Ραντεβού/.

Ο Δικτυακός Τόπος https://www.kteoiliopoulos.gr/ δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Όσοι δεν είναι σε θέση να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν αυτόν το Δικτυακό Τόπο. Αν πιστεύετε ότι έχουμε λάβει δεδομένα από άτομο που προστατεύεται από τους νόμους για την προστασία των ανηλίκων χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη γονική συναίνεση, ενημερώστε μας αμέσως και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή διαγραφή αυτών των δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους, όπως για παράδειγμα και ενδεικτικά προς τον ιστότοπο www.pyxisinsurance.gr/. Επιπλέον ενδέχεται για παράδειγμα, η ανωτέρω ιστοσελίδα να περιέχει συνδέσεις που παραπέμπουν σε διαφημίσεις. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης/Πελάτης επιλέξει έναν σύνδεσμο που παραπέμπει σε άλλο ιστότοπο ή σε μια διαφήμιση στον Δικτυακό Τόπο και συνδεθεί σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάζετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Επιπλέον η KTEΟILIOPOULOS δια της παρούσας δηλώνει ότι δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενό των ανωτέρω ιστοσελίδων, στις οποίες ο Χρήστης/Πελάτης παραπέμπεται μέσω άλλων συνδέσεων (links), ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η KTEΟILIOPOULOS δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα ή ότι το περιεχόμενό τους είναι ανά πάσα στιγμή ακριβές και έγκυρο, αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε όλοι οι σύνδεσμοι να είναι ακριβής και έγκυροι. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί και όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Η KTEΟILIOPOULOS διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η KTEΟILIOPOULOS δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι η KTEΟILIOPOULOS:

Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως ορίζει η εν ισχύ Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ)
Προστατεύει τα δικαιώματα των Χρηστών/Πελατών και των επισκεπτών
Διασφαλίζει τη διαφάνεια στα ζητήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων
Προστατεύεται από τους κινδύνους παραβίασης των δεδομένων

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Νομιμη Βαση
Για Την Επεξεργασια Δεδομενων

H ΚΤΕΟILIOPOULOS λειτουργεί ως Εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων, μοτοσυκλετών, αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσεως κλπ) και εν γένει παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις άδειες κυκλοφορίας (όπως ενδεικτικά ανανέωση, μεταβίβαση κλπ), με τα διπλώματα οδήγησης (όπως ενδεικτικά ανανέωση, αντίγραφο κτλ), την επικαιροποίηση καρτών καυσαερίων και εν γένει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που αφορούν τις διαδικασίες τεχνικού ελέγχου, μεταβίβασης και νόμιμης κυκλοφορίας παντός φύσεως μηχανοκίνητου οχήματος.

Νομιμη Βαση Για Την Επεξεργασια Δεδομενων

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Έχοντας σκοπό την προβολή των υπηρεσιών της και την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού για θέματα τεχνικού ελέγχου και κυκλοφορίας οχημάτων, δημιούργησε την ανωτέρω ιστοσελίδα, μέσω της οποίας υλοποιούνται εφαρμογές που διευκολύνουν την πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στις υπηρεσίες τόσο της KTEOILIOPOULOS όσο και εν γένει του τεχνικού ελέγχου, όπως το online ραντεβού, η υπενθύμιση ελέγχων κ.λ.π.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε κατά την περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, χωρίς χρέωση και χωρίς να απαιτείται εγγραφή των χρηστών.

Κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο συλλέγονται τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την περιήγησή σας στον Ιστότοπο και την χρήση των εφαρμογών on-line ραντεβού ή την υπηρεσία υπενθύμισης ΚΤΕΟ με sms.

Επιπλέον η KTEOILIOPOULOS συλλέγει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Πελατών εφόσον επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την KTEOILIOPOULOS μέσω σχετικής φόρμας e-mail που διατηρεί στον Διαδικτυακό Τόπο, για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τις παρεχόμενες από την KTEOILIOPOULOS υπηρεσίες. Τέλος συλλέγει αντίστοιχες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων μέσω επικοινωνίας με e-mail, μέσω της αποστολής του βιογραφικού σημειώματος και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη.

Ως εκ τούτου η KTEOILIOPOULOS συλλέγει τα τυχόν προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

(α) Για την τυχόν τήρηση προσωπικής καρτέλας πελάτη ιδίως στην περίπτωση που κάνετε χρήση των εφαρμογών που παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή και εν γένει για την δημιουργία καρτέλας πελάτη (profile), όταν η επικοινωνία με την εταιρεία γίνεται μέσω e-mail ή δια τηλεφώνου ή και δια ζώσης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ως KTEOILIOPOULOS διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή από την KTEOILIOPOULOS των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριοποίησής της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κατά την συμπλήρωση ενός δελτίου τεχνικού ελέγχου οχήματος, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται καθορίζονται από την οικεία νομοθεσία, συνεπώς τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από την KTEOILIOPOULOS στο πλαίσιο τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη της σχετικής σύμβασης με τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη.

(β) Για την καταχώρηση αιτήματός σας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά δεδομένα μέσω e-mail ή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στον Δικτυακό Τόπο ή διαμέσου τηλεφωνικής επικοινωνίας με το call center της KTEOILIOPOULOS.

(γ) Για την επικοινωνία σας με την KTEOILIOPOULOS αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, την υπενθύμιση ημερομηνίας τεχνικού ελέγχου, τη δημιουργία ραντεβού σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας, αλλά και εν γένει με ζητήματα που ενδεχομένως μας έχετε θέσει, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα μέσω e-mail ή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στον Δικτυακό Τόπο ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το call center της KTEOILIOPOULOS ή δια ζώσης.

(δ) Για την παραγγελία των προϊόντων και Υπηρεσιών που παρέχει η KTEOILIOPOULOS, μέσω του Διαδικτυακού τόπου, της Εφαρμογής, μέσω e-mail ή και τηλεφωνικά, καθώς και για τη σύναψη των σχετικών ασφαλιστικών συμβάσεων

(ε) Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, χρησιμοποιούμε Cookies Λειτουργικότητας, Cookies Διαφήμισης (Google Ads – Facebook Ads – Taboola), Cookies Analytics στην χρήση των οποίων και συναινείτε.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Η KTEOILIOPOULOS λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της KTEOILIOPOULOS ή μέχρι να αρθεί η συγκατάθεσή σας, βάσει της οποίας μας παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συνοπτικά, η KTEOILIOPOULOSζητά και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Ασφαλεια Προσωπικων Δεδομενων

Η ΚΤΕΟILIOPOULOS εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. Ειδικότερα τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:

α) την κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

β) τη δυνατότητα διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,

γ) τη δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,

δ) διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

Ασφαλεια Προσωπικων Δεδομενων

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Περαιτέρω η ΚΤΕΟILIOPOULOS λαμβάνει μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και επιτρέπει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.

Ενδεικτικά βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών μας αποτελούν τα εξής:

H ΚΤΕΟILIOPOULOS συνεργάζεται με ειδική εταιρεία υπεύθυνη για την ασφάλεια πληροφοριών, η οποία σχεδιάζει, υλοποιεί και παρέχει εποπτεία στο Διαδικτυακό Τόπο για την ασφάλεια των πληροφοριών, που παρέχονται μέσω αυτού.
Η εταιρεία προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους για τον έλεγχο της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της πριν από την εισαγωγή τους στο Διαδίκτυο, για τυχόν ευάλωτα σημεία της τεχνολογίας.
Η εταιρεία πραγματοποιεί ελέγχους υποδομής για την ανίχνευση αδυναμιών, πιθανών εισβολών και άλλων ευπαθειών στα συστήματά της.
Η εταιρεία προβαίνει στη χρήση πρωτοκόλλου “https” για την ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία του Χρήστη/Πελάτη με την ΚΤΕΟΗellas.
Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001:2015 βάσει της οποίας επιβεβαιώνεται ότι οι διαδικασίες, τις οποίες εφαρμόζει η ΚΤΕΟΗellas είναι ελεγχόμενες, έχουν σχεδιαστεί και τηρούνται με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων, βάσει των προκαθορισμένων προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία, ως φορέας ελέγχου τύπου Α.
Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποίηση για την ανάπτυξη και εφαρμογή, σε όλα τα ΚΤΕΟ της KTEOILIOPOULOS, Συστήματος Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς και Δωροδοκίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001:2016.
Γίνεται χρήση πιστοποιητικού SSL (Secure Sockets Layer) για τη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του web server και του browser του επισκέπτη Χρήστη/Πελάτη.
Οι σέρβερ της ιστοσελίδας και των εφαρμογών της ΚΤΕΟΗellas βρίσκονται στην Ελλάδα.

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Κατηγοριες Προσωπικων Δεδομενων
Τα Οποια Συλλεγουμε

Κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό τόπο και προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποια Υπηρεσία θα πρέπει προηγουμένως να έχετε αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης της ΚΤΕΟILIOPOULOS και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία online ραντεβού ή την υπηρεσία υπενθύμισης ΚΤΕΟ με sms.

Κατηγοριες Προσωπικων Δεδομενων
Τα Οποια Συλλεγουμε

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Σε περίπτωση που κάνετε χρήση των εφαρμογών που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου και:

α) ζητήσετε να κλείσετε ραντεβού μέσω του Δικτυακού Τόπου, θα πρέπει να καταχωρήσετε στη σχετική θέση υποχρεωτικά το όνομά σας, το επώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας.

Για την επικοινωνία σας, αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως θέλετε να μας θέσετε, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με την ΚΤΕΟILIOPOULOS και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών θα πρέπει να μας δηλώσετε στοιχεία τα οποία σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό οχήματος, ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας και έκδοσης πρώτης άδειας του οχήματος, αριθμό φορολογικού μητρώου), συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αντίστοιχη φόρμα καταχώρησης αιτήματος στον Δικτυακό Τόπο, την Εφαρμογή ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση kteomess@otenet.gr ή τηλεφωνικά στο 27210-99699.

Τα ίδια ανωτέρω δεδομένα θα σας ζητηθούν από την KTEOILIOPOULOS για την παροχή των ως άνω περιγραφόμενων υπηρεσιών είτε όταν η παροχή τους ζητηθεί διαμέσου της φόρμας επικοινωνίας του Διαδικτυακού Τόπου είτε με e-mail είτε τηλεφωνικά, είτε δια ζώσης.

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Πηγες Συλλογης Προσωπικων Δεδομενων

 • Απευθείας από τους χρήστες και επισκέπτες του Δικτυακού τόπου και των Εφαρμογών
 • Απευθείας από τους Χρήστες/Πελάτες των υπηρεσιών μας
 • Από το Site της ΙΚΤΕΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (www. kteoiliopoulos.gr)
 • Μεταπωλητές, συνεργάτες και συνδεδεμένες εταιρείες

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Ενημερωση Σχετικα με Την
Επεξεργασια Προσωπικων Δεδομενων

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από Την ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (ως Υπεύθυνη και Εκτελούσα την Επεξεργασία – σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

Ενημερωση Σχετικα με Την
Επεξεργασια Προσωπικων Δεδομενων

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Α. Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) μου;

Η ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ παρέχει υπηρεσίες, βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού της όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσης και εν γένει ανωτέρω.Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον Δικτυακό Τόπο, μέσω e-mail και τηλεφώνου ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

Ειδικότερα η ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγει μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων τρόπων για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής του Χρήστη/Πελάτη ως μέλους και χρήστη των υπηρεσιών που παρέχει η ΚΤΕΟΗellas μέσω του διαδικτυακού τόπου, e-mail, τηλεφώνου αλλά και δια ζώσης στα υποκαταστήματα της, στα πλαίσια της άσκησης του εννόμου συμφέροντός της.
Για να παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από τον Χρήστη/Πελάτη σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της.
Για να διασφαλίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας σας με την ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως μας έχετε θέσει ή και τυχόν παράπονα που έχετε εκφράσει.
Για την καταχώρηση των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών της ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης των αιτημάτων αυτών και ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών.

Β. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Δικτυακό Τόπο

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο https://www.kteoiliopoulos.gr/ είναι κατάλληλα για την περίσταση και απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία των αιτημάτων σας και την χρήση των υπηρεσιών της ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

Ειδικότερα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Δικτυακό Τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και η διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος
 • οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο,
 • δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπετε και συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ εντός του Δικτυακού Τόπου,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Η ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ δεν διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα γεωεντοπισμού (GPS), τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιείτε (στην περίπτωση της χρήσης λειτουργικού ios – Apple Inc, ή λειτουργικού android – Google Inc). Η ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ δεν διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος του GPS.

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του www.kteoiliopoulos.gr. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημία στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμο του Χρήστη/Πελάτη ή άλλα στοιχεία, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της, για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την κατάσταση δοκιμαστικών εφαρμογών, καθώς και για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, εκτός εάν ο Χρήστης/Πελάτης ενημερώσει την ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kteomess@otenet.gr ή στην ταχυδρομική της διεύθυνση 6ο ΧΛΜ Ε.Ο. Καλαμάτας Μεσσήνης  24 100, Υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, ότι δεν επιθυμεί τη συλλογή και χρήση των ηλεκτρονικών του στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ το οποίο και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας τους και μόνο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Η ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ δεν πραγματοποιεί συστηματική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Γ. Για πόσο χρόνο θα διατηρείτε τα στοιχεία λογαριασμού μου σε αρχείο;

 • Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη/Πελάτη (Καρτέλα Πελάτη – profile) παρέχονται συναινετικά από τον ίδιο στο πλαίσιο της εγγραφής στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η συγκατάθεση, η οποία έχει ληφθεί οικειοθελώς από τον Χρήστη/Πελάτη και μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση από αυτόν (υποκείμενο των δεδομένων). Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Δ. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;

 • Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση τα δικαιώματά σας εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) τα οποία έχουν ως ακολούθως: α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής – «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο – άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής στο γραφείο του εκάστοτε Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: τηλ 27210 99699. ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση e-mail kteomess@otenet.gr, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
 • Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
 • Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016), εφόσον η νομιμοποιητική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Που θα διαβιβασετε τα δεδομενα μου;

 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα της ΙKTEOHΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, τα οποία είναι αρμόδια για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου και των εφαρμογών που παρέχονται μέσω αυτού.
 • Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού της ΙKTEOHΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, όπως ενδεικτικά σε εταιρείες αποθήκευσης/ φιλοξενίας/ επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία (όπως Sieben, Αdvisable, MSTAT, MailEffect, Microsoft Corp., Google Inc., Dropbox Inc.).

Που θα διαβιβασετε τα δεδομενα μου;

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

 • Στα πλαίσιο ορισμένων λειτουργιών του Δικτυακού Τόπου, διαβιβάζουμε σε νομικά πρόσωπα (Google Inc.) ορισμένα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Πελατών του Δικτυακού Τόπου μας μέσω cookies (όπως ενδεικτικά διεύθυνση IP και όλη την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή).
 • Στα πλαίσιο της ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών μας σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, αλλά και τις ανάγκες διαχείρισης της αλληλογραφίας, διατηρούμε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τα διαβιβάζουμε σε εταιρείες.
 • Στα πλαίσιο προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών διατηρούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση των Χρηστών/Πελατών μας και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τα διαβιβάζουμε σε εταιρείες, οι οποίες κοινοποιούν διαφημίσεις στους λογαριασμούς Facebook των πελατών της ΚΤΕΟ, σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες επίκειται έλεγχος service.
 • Τα δεδομένα, τα οποία συλλέγει το εργαλείο της Google Analytics όπως ενδεικτικά η διεύθυνση (url) την οποία που επισκέφθηκε ο χρήστης, η ενέργεια (action) την οποία πραγματοποίησε καθώς και ο χρόνος που παρέμεινε στην κάθε σελίδα (retention), διαβιβάζονται κατά κανόνα σε server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
 • Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία, καθώς και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Πως μπορω να υποβαλλω
καταγγελια/διαμαρτυρια;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του εκάστοτε Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : τηλ. 27210- 99699 και email: kteomess@otenet.gr.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων ή καταγγελιών, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής στην ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/, αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Δεδομένων κατά τα ανωτέρω.

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Cookies & αλλες Τεχνολογιες

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser τον οποίο χρησιμοποιεί o εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου.

Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να λειτουργούμε τον Δικτυακό Τόπο κατά τρόπο αποδοτικό για την υπηρεσία που προσφέρουμε. O Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους Χρήστες/Πελάτες πληροφορίες, να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, καθώς και να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Cookies & αλλες Τεχνολογιες

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

 • Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.
 • Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Δικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.
 • Ποια cookies χρησιμοποιούμε; Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η ΚΤΕΟΗellas χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

Η χρήση αυτού του είδους cookies κρίνεται απαραίτητη για την περιήγηση στον δικτυακό τόπο και τη λειτουργία του

Τα cookies αυτά παρέχουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του Δικτυακού Τόπου μας, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας

 • Περαιτέρω πραγματοποιείται και χρήση marketing cookies τρίτων μερών (google.com, youtube.com) βάσει των οποίων επιδιώκεται η προβολή διαφημίσεων σχετικά με τα ενδιαφέροντα του χρήστη/επισκέπτη.
 • Αντίστοιχα γίνεται χρήση και cookies επιδόσεων/analytics από τρίτα μέρη (Google Tag Manager, Google Optimize, youtube.com, facebook.com, taboola)
 • Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Δικτυακού Τόπου μας. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον Δικτυακό Τόπο να θυμάται τις επιλογές σας (Cookies προτιμήσεων) όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπησή μας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.
 • Εφόσον ο Χρήστης/Πελάτης αποδεχτεί τη χρήση cookies, δύναται πλέον να γίνει χρήση των ακόλουθων ειδών cookies: Cookies Λειτουργικότητας, Cookies Διαφήμισης, Cookies Analytics, Cookies τρίτων μερών.
 • Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί η ΙΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να επιλέξετε το μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη του Δικτυακού Τόπου ή και της εφαρμογής μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.
 • Το Software του Δικτυακού Τόπου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Δικτυακού Τόπου είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στο χειρισμό προσωπικών δεδομένων των Χρηστών/Πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας και για την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης.

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Widgets & Κουμπια κοινωνικης
δικτυωσης Τριτων

Η ΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ στον ιστότοπό της χρησιμοποιεί widgets κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών ή πλήκτρα-κουμπιά για να παρέχει πρόσθετες λειτουργίες, προκειμένου να διαδώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και μέσω e-mail.

Με τη χρήση αυτών των widgets ή πλήκτρων γίνεται εγκατάσταση ενός cookie στη συσκευή του χρήστη, η οποία διευκολύνει τη χρήση της υπηρεσίας, διασφαλίζει ότι η αλληλεπίδραση του χρήστη εμφανίζεται στην ιστοσελίδα (π.χ. καταμέτρηση ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και στις πληροφορίες σύνδεσης των δραστηριοτήτων του χρήστη σε όλο το Διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της ΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. Η ΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, σας ενθαρρύνει να μελετήσετε την πολιτική απορρήτου του κάθε παρόχου, πριν από τη χρήση κάθε τέτοιας υπηρεσίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των widgets και τις εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω διευθύνσεις:

Σχετικά με το Facebook Button διαβάστε την Πολιτική δεδομένων τους: https://www.facebook.com/policy.php

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Τροποποιησεις

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της ΚΤΕΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. Συνακόλουθα προτρέπουμε τους Χρήστες/Πελάτες να ελέγχουν περιοδικά τον Δικτυακό Τόπο προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες/Πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω προειδοποίησης στον Δικτυακό Τόπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.

Το website χρησιμοποιεί cookies. Ta cookies μας βοηθάνε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Χρησιμοποιώντας το www.kteoiliopoulos.gr ή κλείνοντας αυτό το μήνυμα αποδέχεστε τους Όρους χρήσης & την Πολιτική Απορρήτου.